Komunikat organizacyjny nr 1 - zmiana przebiegu trasy

Szanowni Państwo!

Po długim zastanowieniu się i przemyśleniu podjęliśmy decyzję o zmianie przebiegu trasy, o czym Was pragniemy poinformować. U podstaw podjęcia takiej decyzji legła konieczność zapewnienia uczestnikom bezpiecznych warunków jazdy na rowerze.
Z uwagi na fatalny stan dróg w okolicy; Benic, na trasie Pogorzela-Borzęciczki jesteśmy zmuszeni dokonać korekty przebiegu tras na poszczególnych dystansach.
XKMR przeprowadzony zostanie na wspólnej dla wszystkich pętli o długości 26,5km.

https://www.bikemap.net/pl/r/4389699/

  • Dystans Rodzinny przejedzie go jeden raz.
  • Dystans Średni to 2 pętle po 26,5 km czyli 53km.
  • Dystans Długi to 3 pętle po 26,5 km, co łącznie da ok. 80km.

 

Ww. zmiany podyktowane są wyłącznie zadbaniem o Wasze zdrowie i kondycję waszych dwukołowych rumaków, bowiem jazda w większej liczbie niż jeden kolarz
i w dodatku ze znaczną prędkością, jakiej można się spodziewać, stwarza realne zagrożenie wystąpienia wypadków.

Pewnie pytacie się, dlaczego wcześniej o tym nie pomyśleliśmy?

Projektując przebieg trasy mieliśmy na uwadze to, by była ona ciekawa, optymalna
do zabezpieczenia przez służby porządkowe i oczywiście przede wszystkim bezpieczna.

Ten ostatni warunek okazał się w tym roku na zaplanowanej 40,5 km pętli niewykonalny. W grudniu i styczniu mieliśmy jeszcze nadzieję, że służby drogowe naprawią nadszarpnięte mrozem i solą asfalty okolicznych dróg, rzeczywistość okazała się inna. Teraz jednak z przyczyn organizacyjnych już dłużej czekać nie możemy
i musimy zaplanować alternatywną trasę.

Mamy nadzieję, że nie zniechęci to Was do udziału w XKMR, a za te niedogodności
i zmiany dystansów szczerze przepraszamy !!!

Z pozdrowieniami!

Organizatorzy - AGK Koźmin Wlkp.